Producenci
Polityka prywatności

1. Definicje

 • Administrator – FX Konrad Lewiński siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 96/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 527-244-09-39,
  REGON: 140593098.
 • Serwis - strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.zimnocieplo.eu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik zyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Dane Osobowe

 • Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:

o    nazwisko i imię

o    adres zamieszkania

o    adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

o    adres poczty elektronicznej

o    numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

 • Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
 • Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@zimnocieplo.eu.
 • Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Użytkowników, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez FX Konrad Lewiński z siedzibą w Warszawie.

3. Definicje Cookies

 • Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

o    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

o    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

o    Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

o    Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

o    Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

o    Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

o    Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

o    Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

o    Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

o    prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • www.videotesty.pl [administrator cookies: North Star Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]

o    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Polsce]
 • www.etracker.de [administrator cookies: etracker GmbH z siedzibą w Niemczech]
 • YD World / impulse [administrator cookies: YD Group BV z siedzibą w Holandii]
 • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]
 • Tradedoubler Sp z o.o. [ administrator cookies Tradedoubler Sp z o.o., ul. Piękna 28/34, 00-547 Warszawa]
 • RTB House S. A. [ administrator cookies: RTB House S. A., ul. Złota 61/101, Warszawa 00-819]
 • salesmedia.pl [ administrator cookies: Cube Group S.A., ul.Cybernetyki 19A, lokal 237, 02-677 Warszawa]
 • k2.pl [ administrator cookies: K2 Internet S.A. ul. Domaniewska 44a, budynek Platinium 502-672 Warszawa]

o    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

o    prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu]

o    wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • HelpOnClick [administrator cookies: HelpOnClick LLC z siedzibą w USA]
 • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]

o    Realizacji płatności:

 • ewniosek.credit-agricole.pl [administrator cookies: Credit Agricole Bank Polska S.A.]
 • kalkulator.syncarty.pl [administrator cookies: Alior Bank S.A.]
 • www.platnosci.pl [administrator cookies: PayU S.A.]
 • neostrada.tanio.pl [administrator cookies: Telekomunikacja Polska S.A.]

o    dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu treści:

 • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]

o    wysyłki mailingu:

 • mail.freshmail.pl [Freshmail z siedzibą w Polsce]
 • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]

o    rozpoznawanie lokalizacji:

 • google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • salesmanago.pl [administrator cookies: BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.]

6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

Promocje
Nawilżacz ultradźwiękowy Sanico RUBBER 20106
Nawilżacz ultradźwiękowy Sanico RUBBER 20106
145,00 zł 125,00 zł
szt.
Pochłaniacz wilgoci Air Naturel Desair
Pochłaniacz wilgoci Air Naturel Desair
379,00 zł 335,00 zł
Ultradźwiękowy dyfuzor zapachów Air Naturel DIFFUSAIR Czerwony
Ultradźwiękowy dyfuzor zapachów Air Naturel DIFFUSAIR Czerwony
234,00 zł 187,00 zł
Wentylator sufitowy Westinghouse ALLOY
Wentylator sufitowy Westinghouse ALLOY
490,00 zł 389,00 zł
szt.
Nawilżacz ultradźwiękowy Sanico SYMPHONY 20186
Nawilżacz ultradźwiękowy Sanico SYMPHONY 20186
240,00 zł 189,00 zł
szt.
Wentylator sufitowy Westinghouse PRINCESS EURO
Wentylator sufitowy Westinghouse PRINCESS EURO
419,00 zł 399,00 zł
szt.
Wentylator sufitowy Casa Fan CENTURION 132 cm "DOSTAWA GRATIS"
Wentylator sufitowy Casa Fan CENTURION 132 cm "DOSTAWA GRATIS"
959,00 zł 769,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl